डोरी पालतू खेलौना
  • Ball And Rope Dog Toy

    बल र रोप कुकुर खेलौना

    बल र डोप कुकुर खेलौना प्रकृति कपास फाइबर र गैर विषैले रye्ग सामग्री द्वारा बनेको छ, यो सफा गर्न एक स्ट्रिंग गडबडी छोडदैन।

    बल र डोप कुकुर खेलौना मध्यम कुकुर र ठूला कुकुरहरु को लागी उपयुक्त छ, जो धेरै रमाईलो को हो र घन्टा को लागी तपाइँको कुकुर मनोरन्जन हुनेछ।

    बल र डोप कुकुर च्याउ च्युउनको लागि राम्रो हो र दाँत मसूहरुलाई सफा र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ, दाँत र मसाज गम सफा गर्छ, पट्टिका निर्माण कम र गम रोग लाई रोकथाम।